Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Konservator for arkeologisk materiale


Om stillingen:
Ved Kulturhistorisk museum (KHM) er det ledig 3 vikariater som konservator for
arkeologisk materiale ved Seksjon for samlingsforvaltning.
To av vikariatene har varighet til 31.12.21, med mulighet for forlengelse.
Det tredje vikariatet har varighet til sommeren 2023.
For alle tre er stillingsandelen 100%.

Er du en erfaren konservator som motiveres av å jobbe med varierte og spennende
oppgaver i et til tider hektisk miljø, da kan nettopp du være personen vi søker etter.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, som er inndelt i to
faggrupper; Gruppe for Konservering og Gruppe for Digitaldokumentasjon.
I tillegg ligger forskningsprosjektet Saving Oseberg til seksjonen.
Seksjonen har per i dag 42 ansatte.

Gruppe for konservering har 12 ansatte; åtte konservatorer for arkeologisk
gjenstandsmateriale og tre konservatorer knyttet til bemalt og etnografisk
gjenstandsmateriale.
Konserveringsgruppens overordnede oppgave er å bidra til å sikre tilfredsstillende
bevaring av museets samlede gjenstandsmateriale i utstillinger, magasin, ved utlån
og under transport.

Konservatorene våre arbeider med konservering av innkomne funn fra museets
forvaltningsundersøkelser og konservering av gjenstander til utstilling og utlån.
Arbeidet inkluderer undersøkelser og analyser, blant annet røntgenundersøkelser,
metallografiske analyser og mikroskopiundersøkelser.

Arbeidsoppgaver:
- Dokumentasjon, undersøkelse og konservering av arkeologiske gjenstander,
  både av organisk og uorganisk materiale.

- Feltkonservering og annet relevant arbeid relatert til tilveksten av arkeologisk
  gjenstandsmateriale ved KHM.

- Gjenstandsbehandling i utstillings- og utlånssaker.

Kvalifikasjonskrav:
- Stillingene krever godkjent konserveringsutdanning på masternivå eller
  tilsvarende innen arkeologisk/kulturhistorisk materiale.
  Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

- God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på et av de nordiske språk
  (norsk, svensk eller dansk) eller engelsk.

- Erfaring fra konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale.

- Erfaring fra gjenstandsbehandling i utstillings- og utlånssaker.

- Erfaring med bruk av databaser.

- Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Ønskelig kompetanse/erfaring:
- Erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

- Erfaring fra utstillingsarbeid.

- Førerkort for personbil.

- Gode IKT-ferdigheter.

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en faglig dyktig person med godt humør som trives i en hektisk
arbeidshverdag.
Du har gode samarbeidsevner og fungerer godt i team, men evner også å jobbe
selvstendig.
Videre er du systematisk og strukturert, du motiveres av å jobbe med varierte
oppgaver og har god gjennomføringsevne.
I tillegg har du ambisjoner for din egen faglige utvikling.

Vi tilbyr:
- Lønn som konservator (stillingskode 1087 overingeniør) fastsettes etter
  individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 523.200 og kr 583.900,
  avhengig av kompetanse og erfaring.

- Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

- Trening i arbeidstiden.

- God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:
- Søknadsbrev.

- CV.

- Relevante vitnemål og attester.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
Det må fremgå av søknaden om du søker på vikariat med varighet ut 2021,
vikariat med varighet til sommeren 2023, eller på begge periodene.

Søk stillingen:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188927/konservator-for-arkeologisk-materiale

Andre opplysninger:
Aktuelle søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser
(navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2 ledd kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning
og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler
mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke
stillingen.
Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt
funksjonsevne.

Kontaktinformasjon:
Seksjonsleder Ingrid Louise Flatval
Mobil: (+47) 934 32 836
E-post: i.l.flatval@khm.uio.no

Avdelingsleder Brynjar Sandvoll
Mobil: (+47) 90 05 63 02
E-post: brynjar.sandvoll@khm.uio.no

Om Universitetet i Oslo:
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og
undervisningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en
viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største
kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en
universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter.
Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen
i Norge.
Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra
middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt
et runearkiv.

https://www.jobbnorge.no/logos/1741/70fffbca-5b8c-4220-b9b2-30e89c91cbc3.jpgKälla: ArbetsAnnonser.se

Universitetet i Oslo

Frederiks gate 2
0164 OSLO
Norge
webbsida: khm.uio.no
Antall stillinger: 3
Heltid