Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Föreståndare till LSS Gruppbostad Pårups Gård


Vad är Aberia?
- Värdighet för den enskilde!

Aberia är ett norskägt omsorgsbolag som idag bland annat bedriver gruppbostäder i Skåne.
Aberia utför vård och omsorg på uppdrag av offentlig sektor och verksamheterna är
utspridda i hela landet.

Vad vill vi?
Aberias grundläggande värde är: Trygghet, respekt och värdighet.

Dessa värden återspeglas i praktiken genom anställdas beteende och attityder.
Det övergripande målet för Aberia LSS-verksamheter är att erbjuda de som bor hos oss
det stöd, service och goda omvårdnad de behöver och önskar för att tillförsäkras ett gott
liv och en meningsfull sysselsättning.
Vi har ett salutogent synsätt och tycker det är viktigt att varje person ska ha en
meningsfull vardag, inflytande över sitt egna liv, trygghet och ett respektfullt bemötande.
Därför arbetar vi självklart med individanpassat stöd och har en tydlig struktur för att skapa
en förutsägbar vardag.
Vi arbetar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, lågaffektivt bemötande och med
tydliggörande pedagogik, bildstöd, individuellt utformade scheman, teckenstöd och
ADL-träning.
Allt utifrån individens förutsättningar, önskemål och behov.
Vi har engagerade, erfarna och utbildade medarbetare samt ett verksamhetsnära ledarskap.

Vad erbjuder vi dig?
Pårups Gård gruppbostad, beläget på Trolleholms slott ägor är en nybyggd
LSS-gruppbostad i Svalövs kommun som precis startat upp.
Boendet erbjuder plats för 6 brukare i moderna tvårumslägenheter.
Verksamheten vänder sig till brukare med komplexa svårigheter.

Föreståndarens huvudsakliga ansvar och roll är att tillsammans med medarbetare driva
en högkvalitativ gruppbostad.
Du är tillståndsbärare, vilket bland annat innebär ett helhetsansvar vad gäller
verksamhetens kvalitet och efterlevnad av gällande lagstiftning.
Du säkerställer att genomförandeplaner är upprättade och efterlevs samt har ett ansvar
för försäljning och beläggning av platser.

Vi arbetar med ett verksamhetsnära ledarskap vilket bland annat innebär att du deltar
i det dagliga arbetet när det behövs.
I ansvaret ingår även planering och uppföljning av ekonomin då du har ett
arbetsmiljöansvar.
Du ansvarar för bemanning/rekrytering och introduktion, lönesättning, målstyrning, och
utvärdering.

Som ledare förväntas du tydliggöra krav och förväntningar i arbetet, vår vision och våra
värderingar och ge medarbetarna förutsättningar att leva efter det.
Vi arbetar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i alla våra verksamheter.
Du motiverar, engagerar och bidrar till arbetsglädje.
I tjänsten finns även utrymme för att utbilda i andra verksamheter då vi bland annat
strävar efter en hög intern kompetensförsörjning.
En del resor ingår i arbetet då vi bland annat har ledardagar 4 dagar/år i hela Sverige.

Till ditt stöd:
Har du förutom andra föreståndare, en verksamhetschef och sjuksköterska.

Kompetens/Erfarenhet för tjänsten:
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom socialt arbete (ex socionom) med
kompetens för att bära tillstånd i en LSS verksamhet.
Du har ett brinnande intresse och erfarenhet från arbete med brukare med komplex
problematik inom autismspektrumet och olika funktionsvariationer.

Kunskap om de lagar (HSL, LSS) som reglerar vår verksamhet är ett krav.
Kunskap och erfarenhet av relevant arbetssätt/behandlingsarbete är en merit.
Du har minst 2-3 års ledarerfarenhet från relevant verksamhet och kan leda och
hantera komplexa situationer.

Färdigheter:
Du har en personlig mognad, en grundtrygghet och en balanserad och varm framtoning.
Du har en självinsikt och är öppen för egen utveckling.
Du bygger goda relationer och är kommunikativ, öppen och tydlig.
Du har ett starkt engagemang, en egen motor och ett positivt och lösningsfokuserat
förhållningssätt.
Du är en förebild i organisationen som visar på goda exempel.

Vi tillämpar provanställning och rekryteringen sker löpande.

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gabriella Rydberg, Verksamhetschef Skåne
Mail: gabriella.rydberg@aberia.se
Tel: 073-311 35 73

Ansök:
Maila din ansökan till rekrytering.syd@aberia.se.
Ange referens "Föreståndare Pårup" i din ansökan.Källa: ArbetsAnnonser.se

Aberia LSS AB

Pårup 1287
268 90 SVALÖV
Sverige
webbsida: aberia.se
publicerad: 2020-06-03
Tillsvidareanställning
Heltid
start: 2020-07-01 eller efter överenskommelse