Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Elektriker


Elektriker med banljusansvar till Åre Östersund Airport.

Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar.
Det är här resan börjar.
Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små.
Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer
och möten.
Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige.
Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara
världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.

Med hänsyn till den rådande situationen som hela vårt samhälle och världen befinner
oss i påverkas vår verksamhet i stor utsträckning.
Swedavia följer utvecklingen och när situationen kring Covid-19 har stabiliserats och
efterfrågan väl återkommer, anpassar vi vår verksamhet så snabbt som möjligt och
då behöver vi våra fantastiska medarbetare.
Swedavia Åre/Östersund söker därför en elektriker med banljusansvar till en
spännande och omväxlande arbetsplats!

Beskrivning av uppdraget:
För att lyckas med arbetet behöver du bli väl förtrogen med anläggningarnas
konstruktion och funktion för att utifrån det bedöma hur och med vilka resurser fel på
anläggningarna kan rättas till och undvikas.
Till detta behöver flygsäkerhetsmässiga aspekter vara inräknade och ge en grund för
prioritering.
Du behöver även kunna göra riskbedömning och på en operativ nivå tillämpa gällande
bestämmelser samt bedöma risker vid planering, beordrande och genomförande av
arbetsuppgifter.
Det är ytterst viktigt att tillämpa och efterleva för arbetet relevant lagstiftning och
omsätta dessa i förekommande arbetsuppgifter.
Här avses både interna-och nationella regelverk samt styrande organisationers
regelverk.
Du behöver kunna välja och arbeta efter lämplig arbetsmetod med hänsyn till
effektivitet och rådande omständigheter, dessa arbetsmetoder ska väljas utifrån
teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter.
Du behöver ta eget initiativ till aktiviteter för att förbättra samt effektivisera
arbetsmetoder.
Underhållsarbeten på flygplatsens reservkraft är viktiga och du behöver göra korrekta
avvägningar och prioriteringar så att dessa sker i nödvändig omfattning och på ett
riktigt och säkert sätt.

Dina arbetsuppgifter:
- Planer, leda och genomföra kontroll– och underhållsarbeten på flygplatsens
  ljusanläggningar, ställverk och reservkraftsystem.

- Kontrollera status på reservkraft samt leda och utföra driftsprov.

- Utfärda lokala föreskrifter beträffande flygkontroll av högintensiva ljus.

- Bedöma hur och med vilka resurser fel på ljusanläggningar skall avhjälpas.

- Felavhjälpning, drift och underhåll av banljusanläggningar, både stark- och
  svagströmsanläggning.

- Utveckla underhållet av el- och belysningsanläggningar.

- Medverka i projekt som sakkunnig tekniker.

- Driftoptimering av tekniska system utifrån befintliga behov.

- Upprätta, bereda och avrapportera ronder och arbetsordrar i underhållsystemet
  IFS.

Krav på erfarenhet och kompetens:
- Allmän el-behörighet, hög-och lågspänning.

- God svenska och engelska i tal och skrift.

- B-körkort krävs för tjänsten och C-körkort är meriterande.

- Denna roll kräver en självgående person som klarar av att ansvara för sin arbetsdag.

- Du måste ha förmågan att se vad som kan göras och kunna prioritera dina
  arbetsuppgifter.

Anställning och kontakt:
Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia.
Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning.

Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html

För mer information:
Välkommen att kontakta Fredrik Olsson, Gruppchef Drift och Underhåll, 072-3578645.

Vi erbjuder:
På våra flygplatser möter vi hela världen.
Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär.
Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår
framtida utveckling som hållbart företag.Källa: ArbetsAnnonser.se

Swedavia AB

webbsida: swedavia.se
publicerad: 2020-04-09
Tillsvidareanställning
Heltid
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-05-15