Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Rektor


Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasium och särskola.
Här arbetar drygt 3.500 medarbetare för att på olika sätt stödja barn och
elever i deras lärande, så att eleverna ska nå de nationella kunskapsmålen.
Vill du arbeta för att Botkyrkas barn ska få förutsättningar att förverkliga
sina framtidsdrömmar?

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vi satsar på utvecklingen av undervisningen, språk- och kommunikation,
digitala verktyg och arbetet med att utveckla lärmiljön till att passa alla barn.
Här finns en massa barn med fantastiska egenskaper och otroliga
utvecklingsmöjligheter.
Som en del av förskolan har du som rektor stora möjligheter att göra skillnad!

Arbetsuppgifter:
Nu söker vi dig som vill arbeta som rektor i en dynamisk och interkulturell
kommun där barns lärande står i fokus!
I dina dagliga arbetsuppgifter ansvarar du för att leda och organisera dina
biträdande rektorer och övriga medarbetare för att säkerställa att barnen
möter trygga vuxna i en välstrukturerad verksamhet.
Hos oss möter du barn och vuxna som tillsammans talar över 50 olika språk,
och vår utgångspunkt är att all kultur som barn bär med sig har lika värde -
det ska synas på våra förskolor!

Inom Tumba södra förskoleenhet, Botkyrka kommuns största förskoleenhet,
arbetar runt 100 medarbetare och drygt 600 barn deltar i vår utbildning och
undervisning varje dag.
Du leder och ingår i en ledningsgrupp som består av dig och tre biträdande
rektorer.
Du är även närmaste chef för en administratör och tio kökspersonal, totalt
14 medarbetare.
Tumba södra förskoleenhet består av sju förskolor.

Vem är du?
Vi söker dig som är väl insatt i utbildningsväsendets styrdokument och
förordningar.
Just nu är vi inne i ett skede där fokus ligger på att utveckla förskolans
systematiska kvalitetsarbete där är du en nyckelperson.
Det är viktigt för dig att ha en god dialog med relevanta aktörer och
samarbetsparter, både internt och externt.
Du har god förmåga att leda och organisera arbetet så att förskolans
struktur- och processkvalitet utvecklas.
I ditt uppdrag ingår att leda det strategiska pedagogiska arbetet, leda arbetet
med planering och organisering av förskolan, ha det övergripande ansvaret
för att hålla budgeten i balans, ansvara för personalrelaterade arbetsuppgifter
som t.ex rekrytering och bemanning, personalkonferenser, APT,
kompetensplanering, samverkan m.m.

Vad erbjuder vi?
Ett brett, komplext och fantastiskt roligt uppdrag!
Som ytterligare ett stöd i uppdraget har du förskoleverksamhetens
rektorsgrupp, som träffas regelbundet och diskuterar gemensamma
frågeställningar och bidrar till verksamhetsutveckling i en öppen dialog.
Vi är ett engagerat gäng på 12 personer som ser fram emot att få en ny
kollega!

Kvalifikationer:
Du är samarbetsorienterad och arbetar för att skapa sammanhållning och
samsyn i den egna arbetsgruppen och i den ledningsgrupp du ingår i.
Du sätter upp höga mål för dig själv och den verksamhet du leder och arbetar
för att uppnå goda resultat.
För att göra det krävs att du arbetar strukturerat, att du planerar ditt arbete
väl och håller deadlines.

Ditt uppdrag innebär att se möjligheter, leda och inspirera till förändring och
utveckling utifrån mål och verksamhetens behov, med medborgarens fokus.
Som person är du trygg, stabil och prestigelös.
Du har en solid pedagogisk bakgrund och intresse för frågorna, men ditt
huvudsakliga fokus ligger på det strategiska området.

Vi söker dig som har lärarexamen från förskola/grundskola och minst fem års
erfarenhet som rektor eller biträdande rektor.
Erfarenhet från kommunal verksamhet och rektorsutbildning är meriterande.
Du är van användare i personal- och ekonomiadministrativa system, t.ex
Adato, KIA, Stratsys, Personic -P.

Kontaktpersoner:
Sara Dahl, Verksamhetschef förskola
Mail: sara.dahl@botkyrka.se

Övrigt:
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus.
Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här.
Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter
de behov som finns genom att leva våra värdeord: öppna, ansvarstagande,
modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets
struktur.
Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.
Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka.
Tillsammans når vi resultat.

Varmt välkommen med din ansökan!Källa: ArbetsAnnonser.se

Botkyrka kommun

Munhättevägen 45
147 85 TUMBA
Sverige
webbsida: botkyrka.se
Verksamhetschef förskola
publicerad: 2020-03-09
Tillsvidareanställning
Heltid
Lön: Enligt avtal
ansök här