Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Overlege (överläkare/specialistläkare) ved koagulasjonslaboratoriet


Det er ledig en nyopprettet, fast stilling som overlege ved Seksjon for hemostase og
trombose (SHOT), avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet.
SHOT er en av ti seksjoner ved avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo
Universitetssykehus (OUS), og seksjonsleder er i ledergruppen ved avdelingen.
Seksjonen har totalt 8.5 ansatte hvorav 1 seksjonsleder, 1 enhetsleder, 3.5
spesialbioingeniører og 3 bioingeniører.
Seksjonsleder er også overlege og antallet overleger utvides nå til 2.

SHOT er Norges største koagulasjonslaboratorium, og mottar mange prøver fra hele
landet der det er mistanke om arvelig eller ervervet økt trombose- og/eller
blødningstendens.

Institutt for sjeldne sykdommer er nasjonalt kompetansesenter for pasienter med
blødersykdom og SHOT er en viktig samarbeidspartner i diagnostikk og
monitorering av behandling av pasienter med blødersykdom.

SHOT har et bredt analyserepertoar og utfører cirka 50 ulike analyser.
Seksjonen har et hyggelig, utviklende faglig miljø med jevnlige faglige møter og tett
tverrfaglig samarbeid.

Tiltredelsesdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
Den som ansettes skal blant annet delta i å besvare utredninger skriftlig, og besvare
eksterne henvendelser med medisinske råd ved økt trombose- og blødningstendens.
Vi ser det som en viktig del av virksomheten å etterstrebe at riktig test blir bestilt på
riktig pasient til riktig tid, og reflekstesting er et viktig verktøy i våre skriftlige
tilbakemeldinger til rekvirenten.

I arbeidsoppgavene inngår det å gjøre en medisinsk vurdering av rekvisisjoner for å
vurdere hastegrad og for å etterbestille ytterligere analyser på bakgrunn av klinisk
informasjon og svar på en grunnpakke av analyseresultater.
Det vil bli gitt opplæring i alle legeoppgaver ved seksjonen slik at de to overlegene
ved seksjonen kan fungere som stedfortredere for hverandre.

Den som ansettes vil få det medisinske hovedansvaret for analyser/virksomheten i
et av de to fagområdene (økt trombosetendens eller økt blødningstendens) avhengig
av egen interesse og tidligere erfaring.

SHOT deltar også i tverrfaglige møter om pasientbehandling, og kontakt med
rekvirenter er en viktig og prioritert oppgave.

Vedkommende må videre delta i seksjonens kontinuerlige evaluerings- og
utviklingsarbeid, f.eks vurdering av nye aktiviteter og rutiner som bør etableres, og
også ha medisinsk ansvar for enkelte av disse.

Kvalifikasjoner:
- Søker bør ha skandinavisk spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi.
  Klinikere med spesialistgodkjenning i annet fag eller biokjemikere med
  spesialkunnskap og bred erfaring i feltet økt trombose/blødningstendens er også
  velkomne til å søke.

- Vi ønsker oss en faglig engasjert person med interesse for fagfeltet koagulasjon.

- Kjennskap til og erfaring med utredning av pasienter med økt trombose- og
  blødningstendens er en fordel.

- Gode kunnskaper i skandinavisk språk er nødvendig.

- Personlig egnethet vil vektlegges.

Personlige egenskaper:
- Selvstendig.

- Ansvarsbevisst.

- Strukturert.

- Fleksibel.

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

- Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale.

- Gode pensjons- og forsikringsvilkår.

- Et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer.

- Et lærerikt og spennende arbeid som er faglig utfordrende.

Kontaktinformasjon:
Carola Henriksson, Seksjonsleder, (+47) 22118356 / (+47) 23074134,
uxcanr@@ous-hf.nocarola.henriksson@medisin.uio.no.

Marie Skogstad Le, Spesialbioingeniør, (+47) 23072969, uxriog@ous-hf.no.

Søk på stillingen:
Klikk her

Om oss:
Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus
med våre 22.000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til
å tenke nytt.

Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av
morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du
en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.
Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss.

Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din
kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Nøkkelord:
Kjemist, läkare.Källa: ArbetsAnnonser.se

Oslo universitetssykehus HF

Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Norge
webbsida: oslo-universitetssykehus.no
publicerad: 2020-01-25
Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid
Søknadsfrist: 2020-02-21