Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Förskollärare


Om Utbildningsförvaltningen:
Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping.
Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper
ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa
invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att
främja utveckling och lärande.
Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med
fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov.

Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll.
Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort
ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ
och göra idéer till verklighet.
Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen:
Förskoleområdet Slaka/Skeda/Mjärdevi/Vallastaden består av 7 förskolor och
arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där ett övergripande tema mynnar ut
i olika projekt på varje förskola, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga
värden.
En förutsättning för vårt arbetssätt är den pedagogiska dokumentationen.
Genom den reflekterar vi för att upptäcka och fånga barnens nyfikenhet, frågor
och förändrade kunnande.
Detta ligger sedan till grund för hur vi utmanar barnen i sitt fortsatta lärande och
utvecklar verksamheten vidare.

Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig del i barns lärande.
Du ska dela vår syn på att miljön ska utformas så att den är tillgänglig, tydlig och
tilltalande.
Miljön ska väcka nyfikenhet, förundran och utmana till utforskande.
Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och
förundras genom de hundra språken.

Källsätters förskola ligger i Slaka och har två avdelningar.
Förskolan har tillgång till en fin utemiljö och nära till naturområden.
Förskolan har ett eget tillagningskök där barnen kan njuta av god lagad mat.

Arbetsbeskrivning:
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till
att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten.
Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det
pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer:
Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot
förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt
ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren
bedömer relevant.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och
vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument.
Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta
dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen.
Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets
utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild.
Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i
din yrkesroll anpassat till situationen.

Om Linköpings kommun:
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt.
Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika
medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges
snabbast växande städer.
Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i
framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning.
Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid.
Linköping - Där idéer blir verklighet.Källa: ArbetsAnnonser.se

Linköpings kommun

webbsida: linkoping.se
publicerad: 2019-12-10
Tillsvidareanställning
Heltid
start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtal
ansök här