Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Arbetsledare


Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv
och en hög sysselsättning.
Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på
bredbandsutbyggnad och delaktighet.
Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår
expansiva kommun med 34.400 invånare.

Vår vision är:
"Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".

Tekniska förvaltningen, Gata/Parkavdelningen söker en arbetsledare för gatudrift.
Gata/Parkavdelningens uppdrag avser kommunens infrastruktur, väghållning, byggande
och skötsel av kommunens gator o torg, GC-vägar, grönområden och lekparker mm.
Avdelningen består av ca 50 medarbetare fördelat på administration, produktion,
anläggning, gatudrift och park

Arbetsledare:
Som arbetsledare för gatudrift kommer du tillsammans med personal inom gatudrift att
arbeta med drift och underhåll av kommunens offentliga miljöer såsom gator, gång- och
cykelvägar samt andra ytor/anordningar som tillhör enhetens ansvar.

Du kommer att ha kontakt med och leda såväl egen driftpersonal på enheten som
driftentreprenörer inom samtliga områden i det löpande arbetet.

Gatudrift och underhåll består av vinterväghållning, beläggning, trafiklinjemålning,
dagvattenhantering, sten- och plattsättning, cirkulationsplatser, skyltar, refuger, gröna
vägområdesytor, barmarksrenhållning och inspektioner.

Vintertid ingår ledning och planering av snö- och halkbekämpningsuppgifter, vilket är
ett stort och viktigt ansvarsområde.
Du kommer även att arbeta med bland annat felanmälan, synpunktshantering samt
olika former av myndighetsutövning.

Arbetet kräver samarbete med olika tjänstemän inom förvaltningen, med andra
förvaltningar, kommunala bolag, våra entreprenörer och konsulter samt med kommunens
invånare.
Du trivs med att arbeta med flera frågor parallellt och under vissa perioder är arbetet mer
intensivt och då är det viktigt att kunna prioritera i ditt arbete.
Viktiga delar inom rollen är även kort- och långsiktig planering inom drift- och underhåll
efter vår uppdragsbeskrivning.
Du behöver även planera ditt arbete både självständigt och tillsammans med kollegor på
så väl kort som lång sikt.
Du ska även på eget initiativ driva dina egna processer och utvecklingen framåt inom ditt
ansvarsområde, exempelvis med utveckling av arbetssätt och metoder.
En del i detta är dokumentation kring utförda åtgärder.
Kvalitetsmedvetande är centralt.

Du har relevant utbildning med inriktning mot drift och underhåll, anläggning/väg- och vatten.
Alternativt har du likvärdig kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Arbete i offentlig verksamhet, särskilt med inriktning mot gatudriftsområdet och
planeringsverktyg är start meriterande.
Du har datorkunskap och kan hantera Officesystemen.
Du är engagerad, serviceinriktad, driftig och drivande, kan arbeta självständigt och har
god problemlösningsförmåga.
Du är en samarbetsinriktad person som både gillar att vara såväl utomhus och som inne
på kontor.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.

Vi vill att du bifogar personligt brev samt ett CV där du kortfattat beskriver din utbildning
och yrkeserfarenhet.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med
denna tjänstetillsättning.Källa: ArbetsAnnonser.se

Värnamo kommun

Kyrkotorget 1
331 83 VÄRNAMO
Sverige
epost: kontaktcenter@varnamo.se
webbsida: varnamo.se
publicerad: 2019-09-10
Tillsvidareanställning
Heltid