Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Projektledare inom bygg och projektledning till Solna stad


Fram till år 2030 beräknas Solna stad växa från dagens cirka 80.000 till drygt
100.000 invånare.
För att möta tillväxten planeras och utvecklas sex nya stadsdelar med bostäder,
arbetsplatser, service och ny infrastruktur.

Enhet för bygg och projektledning har en central roll i byggandet av det nya Solna.
Enheten ansvarar för utbyggnaden av allmän plats kopplad till de exploateringsprojekt
som äger rum i staden och för den strategiska trafikplaneringen.
Enheten bevakar även att stadens intressen tas till vara och att ekonomiska
förutsättningar skapas för utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekten.

Arbetsbeskrivning:
Som projektledare på enheten bygg och projektledning arbetar du med att projektleda
utbyggnadsprojekt på allmän platsmark kopplade till exploateringsprojekten, som äger
rum i staden.
I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling
av projektering och byggentreprenader samt att projektleda projekteringsuppdrag och
byggentreprenader.
I uppgiften ingår också att upprätta projektkalkyler i planeringsarbetet för att säkerställa
att stadens intressen vid utbyggnad av allmän plats tas tillvara i exploateringsprojekten.

Du kommer ingå i en grupp av tre projektledare där ni alla rapporterar till projektchefen.

Kvalifikationer:
Du ska vara civilingenjör från väg och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller ha motsvarande
högskoleutbildning med examen.
Du ska ha minst tre års erfarenhet av arbete i en projektledande befattning.
Erfarenhet från markentreprenadverksamhet, kommunal beställarorganisation inom
gatubyggnad, projektledning i konsultverksamhet inom anläggningsprojekt är meriterande.

Som person förväntas du vara drivande och resultatorienterad och ansvarstagande.
Du har lätt för att samarbeta och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Du tycker om att ha många bollar i luften och är flexibel och ordningsam.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Mer information:
Om du har frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tomas Andersson,
087461855 eller Marcus Lundqvist, 08-746 19 08.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men tackar nej till dig som
säljer annons- eller rekryteringstjänster.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden
med solnaborna i fokus.
Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning
av övergripande och strategiska frågor.
Förvaltningen hanterar bland annat övergripande frågor inom ekonomi, kansli, internservice,
kontaktcenter, HR, upphandling, IT, kommunikation, genomförande av allmänna val samt
trygghet och säkerhet.
Stadsledningsförvaltningens ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens
övriga förvaltningar.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn
och storstadens puls.
Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med
en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.
Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig
samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud.
Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag
söker sig hit.Källa: ArbetsAnnonser.se

Solna Stad

Stadshusgången 2
171 86 SOLNA
Sverige
webbsida: solna.se
publicerad: 2019-05-15
Tillsvidareanställning
Heltid
start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
sista ansökningsdag: 2019-06-02