Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Förskolelärare


Arbetsuppgifter:
Tillsamman med resten av arbetslaget arbetar du utifrån aktuella styrdokument,
du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten.
Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje
barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.

Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team.
Du har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med
läroplanens riktlinjer.
Det är av avgörande vikt att du är en stark ledare med förmåga att inspirera barnen och är
en viktig förebild som visar barnen vad som är rätt och fel.

Du måste även ha lätt för föräldrakontakter och se detta som en naturlig del av arbetet.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande förhållningssätt:
- Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.
- Vill bidra med utveckling verksamheten.
- Ser värdet av det kollegiala lärandet.
- Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt – olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
- Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda.

Om oss:
Matrix förskola utmanar barnens utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken.
Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum.
Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål.
Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat.
Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer
och prova nya idéer.

Vi samverkar kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde.
Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på förskolan.

 

Källa: ArbetsAnnonser.se

Matrix School AB

Stora Mans väg 11 B
125 59 ÄLVSJÖ
Sverige
epost: beta.school@yahoo.com
webbsida: matrixschool.eu
Suzanne Zangan
Rektor
0735112400
epost: matrixskola@yahoo.se
publicerad: 2019-05-03
Tillsvidareanställning
Heltid
start: HT 2019
Lön: Fast och rörlig
sista ansökningsdag: 2019-06-30